Weblinkjes
Image default
Woning en Tuin

Veiligheid bij bouw schuifpui

De Inspectie SZW gaat in de periode van 15 april tot en met 8 mei 2013 opnieuw intensief controleren op het veilige gebruik van klimmaterieel en rolsteigers op bouwlocaties in binnensteden. Doel van de actie is het verder terugdringen van valgevaar.

Met name de kleinere bouwlocaties, zoals in binnenstedelijke gebieden, worden gecontroleerd. Hier werken vaak meerdere bedrijven tegelijk en in beperkte ruimte aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud, sloop- en installatiewerk. Denk hierbij ook aan bedrijven die zijn gespecialiseerd in kozijnen en schuifpui installatie. Het correcte gebruik van ladders, trappen, kamersteigers en rolsteigers staat centraal. Bedrijven waarbij de komende weken overtredingen worden vastgesteld en boetes worden opgelegd krijgen gegarandeerd een vervolgbezoek waarbij de werkgever moet aantonen dat de noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht en de arbo-zorg op orde is.

Per 1 januari 2013 zijn de boetes die opgelegd worden op basis van de Arbeidsomstandighedenwet aanzienlijk verhoogd. Bij herhaalde overtreding worden de boetes snel verdubbeld en kan bij een derde overtreding zelfs een stillegging worden opgelegd. Voor bouwondernemingen is hierbij ook nog van belang dat per 1 januari het locatiebeginsel is veranderd. Voortaan zal bij bouwwerkzaamheden korter dan zes maanden op dezelfde locatie worden teruggekeken over een periode van een aantal jaren waarin het bedrijf soortgelijke overtredingen heeft begaan, ongeacht of die feiten zijn begaan op verschillende bouwlocaties.

Bij een vergelijkbare controleactie vorig jaar constateerde de Inspectie SZW dat op 84% van de onderzochte locaties onveilig werd gewerkt. Er werden toen ruim 650 bouwlocaties bezocht. In 265 gevallen werd het werk zelfs onmiddellijk stilgelegd. Mede naar aanleiding hiervan zijn door de Stichting Arbouw 2 nieuwe A-bladen uitgegeven; één voor rolsteigers en één voor ladders en trappen. Brancheorganisatie VSB presenteerde eerder dit jaar verbeterde werkmethoden om rolsteigers veilig op en af te bouwen. Door de verscherpte toezicht is de verwachting dat het aantal onveilige situaties aanzienlijk wordt teruggebracht.

Gelet op de ernst van het risico blijft de Inspectie SZW de komende jaren aandacht besteden aan valgevaar en bedrijven die bij herhaling dezelfde overtreding begaan worden streng aanpakt.

Voor meer info : website bezoeken