Weblinkjes
Image default
Rechten

Wat is letselschade in Nederland ?

Wat is letselschade?

Letselschade is een juridische term in Nederland die verwijst naar schade die wordt geleden als gevolg van letsel dat iemand anders heeft toegebracht. Letselschade kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn en kan allerlei gevolgen hebben, zoals pijn, verdriet, verlies van inkomen en medische kosten.

Voorbeelden van letselschade zijn onder andere letsel als gevolg van verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten en geweldsmisdrijven. Als iemand anders aansprakelijk is voor het letsel, bijvoorbeeld omdat diegene nalatig is geweest, kan de benadeelde persoon een schadevergoeding eisen.

Het aansprakelijk stellen en het verkrijgen van een schadevergoeding kan een ingewikkeld en langdurig proces zijn. Het is daarom gebruikelijk om een letselschadeadvocaat of een gespecialiseerd letselschadebureau in te schakelen om de belangen van de benadeelde persoon te behartigen en te zorgen voor een rechtvaardige vergoeding.

Wanneer kom je in aanmerking voor smartengeld?

In Nederland kom je in aanmerking voor smartengeld wanneer je als slachtoffer van een gebeurtenis lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade, zoals pijn, verdriet en verlies van levensvreugde, die je als gevolg van het letsel hebt geleden.

Voorbeelden van situaties waarin je mogelijk in aanmerking komt voor smartengeld zijn:

  • Letsel opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout
  • Lichamelijk letsel door een geweldsmisdrijf of mishandeling
  • Psychische klachten als gevolg van bijvoorbeeld misbruik of pesterijen op het werk

Om in aanmerking te komen voor smartengeld moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting. Dit betekent dat er iemand anders aansprakelijk moet zijn voor het letsel dat je hebt opgelopen.

Het vaststellen van de hoogte van het smartengeld is maatwerk en hangt af van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur en intensiteit van de klachten en de impact die het letsel heeft op het dagelijks leven. Een letselschadeadvocaat kan je hierbij helpen en adviseren over de mogelijkheden en de hoogte van het smartengeld dat je kunt claimen.

Hoe onderscheid je materiele en immateriale schade bij een ongeval?

Materiële schade verwijst naar de direct meetbare financiële schade die iemand heeft geleden als gevolg van een ongeval of gebeurtenis. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor medische behandelingen, inkomensverlies, reparatie- of vervangingskosten van beschadigde eigendommen, reiskosten en andere uitgaven die direct verband houden met het ongeval.

Aan de andere kant verwijst immateriële schade naar de niet-financiële schade die iemand heeft geleden als gevolg van het ongeval of de gebeurtenis. Dit omvat emotionele pijn, verdriet, verlies van levensvreugde, angst, stress, posttraumatische stressstoornis en andere soortgelijke psychologische effecten.

Bij het beoordelen van de materiële en immateriële schade na een ongeval of gebeurtenis is het belangrijk om alle relevante kosten en verliezen in overweging te nemen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat alle medische kosten, salarisverlies en reparatiekosten van eigendommen worden opgenomen als materiële schade en dat de immateriële schade wordt bepaald op basis van de ernst van de geestelijke gezondheidsproblemen die het slachtoffer heeft ervaren als gevolg van het ongeval.

Het is aan te raden om in een dergelijke situatie contact op te nemen met een letselschadeadvocaat of een gespecialiseerd letselschadebureau om te zorgen dat alle schade die je hebt geleden, zowel materieel als immaterieel, in kaart wordt gebracht en om je bij te staan bij het verkrijgen van een passende schadevergoeding.

Hoe krijg een letselschade jurist zijn of haar vergoeding?

Een letselschade jurist ontvangt meestal een vergoeding op basis van een no-cure-no-pay-basis of op basis van een uurtarief.

Bij een no-cure-no-pay-basis betaalt de cliënt geen kosten aan de letselschade jurist als er geen vergoeding wordt ontvangen. Als de zaak wel wordt gewonnen, ontvangt de jurist een percentage van het toegekende bedrag aan schadevergoeding. Dit percentage wordt vooraf afgesproken tussen de jurist en de cliënt.

Bij een uurtarief betaalt de cliënt voor de uren die de letselschade jurist besteedt aan de zaak. Het uurtarief kan variëren afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de jurist. Soms wordt er ook een voorschot gevraagd, wat een bedrag is dat vooraf betaald moet worden door de cliënt en dat wordt verrekend met de uiteindelijke kosten.

Bij Schallenberg Letselschade werken we altijd kosteloos en betaald de cliënt geen geld. De vergoeding wordt volledig gergeld via de verzekring van de tegenpartij. Bel direct 053-8900945 voor een adviesgesprek of afspraak.

Stel je vraag aan onze juristen
https://schallenberg-letselschade.nl