Weblinkjes
Image default
Management

Business operations management

Wat is Operations Management?

Operations management is een tak van het bedrijfsleven die zich bezighoudt met het beheer van bedrijfspraktijken om de efficiency binnen een organisatie te maximaliseren. Het gaat om het plannen, organiseren en overzien van de processen van de organisatie om inkomsten en kosten in evenwicht te brengen en een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat te bereiken. Een operations manager heeft tot taak ervoor te zorgen dat de organisatie inputs zoals materialen, arbeid en technologie op een efficiënte manier omzet in outputs.

 

Verantwoordelijkheden in Operations Management

Operations management is een tak van het bedrijfsleven die zich bezighoudt met het beheer van de activiteiten van een bedrijf om de efficiëntie bij de uitvoering van projecten te waarborgen. Dit betekent dat de persoon die de leiding heeft over de afdeling verschillende strategische functies moet vervullen. Enkele van deze functies zijn:

 

1. Productontwerp

Productontwerp houdt in dat een product wordt gecreëerd dat aan de eindconsument zal worden verkocht. Het gaat erom nieuwe ideeën te genereren of bestaande ideeën uit te breiden in een proces dat zal leiden tot de produktie van nieuwe produkten. Het is de verantwoordelijkheid van de operations manager ervoor te zorgen dat de producten die aan de consumenten worden verkocht, aan hun behoeften voldoen en aan de huidige markttrends beantwoorden.

 

Consumenten zijn meer geïnteresseerd in de kwaliteit van het product dan de kwantiteit, en de organisatie moet systemen creëren die ervoor zorgen dat de geproduceerde producten aan de behoeften van de consument voldoen.

 

2. Forecasting

Forecasting houdt in het maken van voorspellingen van gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden op basis van gegevens uit het verleden. Een van de gebeurtenissen die de operations manager moet voorspellen is de vraag van de consument naar de producten van het bedrijf.

 

De manager baseert zich op gegevens uit het verleden en het heden over het gebruik van de producten van het bedrijf om de toekomstige tendensen in het verbruik te bepalen. De prognoses helpen het bedrijf te weten hoeveel producten nodig zijn om aan de marktvraag te voldoen.

 

3. Beheer van de toeleveringsketen

Supply chain management omvat het beheer van het productieproces, van grondstoffen tot het afgewerkte product. Het controleert alles van productie, verzending, distributie tot levering van producten.

 

De operations manager beheert het supply chain-proces door controle te houden over het voorraadbeheer, het productieproces, de distributie, de verkoop en het sourcen van leveranciers om de vereiste goederen tegen redelijke prijzen te leveren. Een goed beheerd supply chain proces zal resulteren in een efficiënt productieproces, lage overheadkosten, en tijdige levering van producten aan de consument.

 

4. Beheer van de levering

De operations manager is belast met het beheer van de leveringen. De manager zorgt ervoor dat de goederen tijdig bij de consument worden afgeleverd. Hij moet contact opnemen met de consument om ervoor te zorgen dat de geleverde goederen zijn wat de consument heeft besteld en dat zij voldoen aan zijn functionele behoeften.

 

Indien de klant ontevreden is over het product of klaagt over bepaalde kenmerken van het product, ontvangt de operations manager de feedback en stuurt deze door naar de relevante afdelingen.

 

Ideale vaardigheden van een Operations Manager

In tegenstelling tot de marketing- of financiële afdelingen, waar managers verantwoordelijk zijn voor hun afdeling, is operations management een afdelingsoverstijgende rol waarbij de manager een scala aan verantwoordelijkheden op zich neemt in meerdere disciplines. Om succesvol te zijn, moet een operations manager over de volgende vaardigheden beschikken:

 

1. Organisatorische bekwaamheden

Organiserend vermogen verwijst naar het vermogen van de operations manager om zich te concentreren op verschillende projecten zonder afgeleid te worden door de vele processen. De operations manager moet in staat zijn om elk project tot het einde toe te plannen, uit te voeren en te controleren zonder zijn focus te verliezen.

 

Als een manager niet georganiseerd is, zullen onvoltooide taken zich opstapelen, zullen belangrijke documenten verloren gaan in het proces, en zal een groot deel van de tijd besteed worden aan het vinden van verloren documenten die gemakkelijk toegankelijk zouden zijn als de manager georganiseerd was geweest. Goede organisatievaardigheden kunnen de productie-efficiëntie verhogen en de manager helpen tijd te besparen.

 

2. Coördinatie

Een operations manager moet goed kunnen coördineren door te weten hoe hij middelen, activiteiten en tijd moet integreren om ervoor te zorgen dat de middelen op de juiste manier worden gebruikt voor het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Coördinatie houdt in dat specifieke activiteiten gelijktijdig worden uitgevoerd en dat gemakkelijk tussen de activiteiten kan worden overgeschakeld. Coördinatie houdt ook in dat wordt omgegaan met onderbrekingen, obstakels en crisissituaties, en dat op efficiënte wijze wordt teruggekeerd naar de normale routinefuncties om verdere onderbrekingen te voorkomen.

 

3. Mensen Vaardigheden

De meeste verantwoordelijkheden van een operations manager hebben te maken met het omgaan met mensen. Dit betekent dat hij moet weten hoe hij moet omgaan met de werknemers, externe belanghebbenden en andere leden van het senior management. Een operations manager moet weten hoe hij de fijne lijnen met andere collega’s moet beheren door te weten hoe te communiceren, te luisteren en met hen om te gaan op professioneel en persoonlijk niveau.


 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/