Weblinkjes
Image default
Bedrijven

Afvalverwerking in 2023, waar gaat al ons afval heen?

Afvalverwerking is een belangrijke taak die zorgt voor een schone en gezonde leefomgeving. Het gaat hierbij om het verzamelen, sorteren en verwerken van afvalstoffen. In dit blog zullen we ingaan op de verschillende manieren van afvalverwerking, de voordelen en nadelen en de verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en overheden. Ook kun je de vuilnisophaling door Renewi inschakelen voor privé en zakelijk afval.

Wie verwerken al het afval in Nederland?

Je verwacht het waarschijnlijk niet, maar ieder Nederlands huishouden is een startpunt van onze afvalverwerking. We hopen natuurlijk dat iedereen zo goed mogelijk zijn of haar afval scheidt en het onze afvalverwerkers een stukje makkelijker maken. Ook tijdens het verbouwen van je huis of het aanleggen van een tuin kun je afval scheiden. Huur bijvoorbeeld een bouwcontainer bij Renewi en dump hier al je bouwafval in. Vaak betaal je er ook nog minder voor dan wanneer je het naar een stort brengt.

Verschillende manieren van afvalverwerking

  • Recycling: Hierbij wordt afvalstof hergebruikt en omgezet in nieuwe producten. Dit kan door middel van scheiden, vermalen, wassen, bewerken en verbranden van afvalstoffen.

 

  • Verbranden: Hierbij wordt afval verbrand, waardoor het omgezet wordt in energie en ash. Dit is een manier om afval kwijt te raken, maar heeft ook nadelen, zoals uitstoot van schadelijke stoffen.

 

  • Landfilling: Hierbij wordt afval op een afvalberg gestort, waar het in de loop van de tijd verder afbreekt en omgezet wordt in bodem en gas. Dit is de laatste optie voor afvalverwerking, omdat het slecht is voor het milieu en de volksgezondheid.

Voordelen van afvalverwerking

Vermindering afvalbergen: Door afval te verwerken, worden afvalbergen verminderd en wordt het milieu beschermd.

Energiebesparing: Door afval te verbranden, kan er energie gewonnen worden, wat leidt tot een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Hergebruik van grondstoffen: Door afval te recyclen, kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden, wat leidt tot een vermindering van de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen.

 

 

https://www.weblinkjes.be/