Alles over outplacement!

Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u vervolgens te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn nieuwe personeelslid?

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het onderneming bankroet gaat en dat de werknemer of meerdere weeknemers zonder werk komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Het procesverloop

Het traject van outplacement binnen 3 simpele stappen toegelicht:

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een werknemer. Daarom moet je ook als eerste het ontslag verwerken en uiteenzetting vatten. Daarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit moment glashelder op touw gezet.

Na het verwerk van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het specialisatie waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Alle willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds hetzelfde. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse functie. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek naar je nieuwe functie gaat.

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een organisatie waar minstens 100 en maximaal 300 mensen in een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als meerdere werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Wanneer heb ik recht op ouplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse personeel In welke gevallen je na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker richting een kersverse functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer hierna 30 jaar geleden gecreëerd in Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Odertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeem. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het bezichtigen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Voor meer info : website bezoeken